ویویدکس/اخبار و مقالات/وضوح تصویر (Resolutions) نمایشگر ها چه تفاوتی با هم دارند؟

وضوح تصویر (Resolutions) نمایشگر ها چه تفاوتی با هم دارند؟

وضوح تصویر (Resolutions) نمایشگر ها چه تفاوتی با هم دارند؟

از نظر خیلی ها، جست و جو برای خرید یک تلویزیون جدید چیزی جز یک کابوس نیست. شما بلافاصله با اصطلاحاتی مانند SDTV، HDTV و 4KTV بمباران می شوید. اما منظور از آن ها دقیقا چیست؟

این اختصارات معرف وضوح تصویر هستند که از آن ها برای نشان دادن تعداد پیکسل های صفحه استفاده می شود. قطعا هرچه تعداد این پیکسل ها بیشتر باشد، نمود تصویر بهتر است. در ذیل برای درک بهتر این موضوع هر کدام را با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم، پس با ویویدکس همراه باشید.

وضوح تصویر (Resolutions) نمایشگر ها چه تفاوتی با هم دارند؟

پیکسل چیست؟

قبل از هرچیز بهتر است بدانید پیکسل ها، بلوک های ساختاری هر صفحه نمایشی است که تاکنون دیده اید. پیکسل ها نقاط بسیار کوچکی هستند که در کنار هم، تصویری را که مشاهده می کنید تشکیل می دهند. پیکسل ها به صورت خطی کنار هم قرار می گیرند و تعداد سطرها و ستون های پیکسل ها، طبقه بندی وضوح تصاویر را تعیین می کند. اما این تنها عامل نیست و نحوه بارگذاری و شیوه ی نمایش این خطوط نیز می تواند بر آن تاثیر گذار باشد.

برای مثال حتما تا الان به وضوح 1080p یا 1080i برخورده اید، حرف کوچک i و p مربوط به نحوهء بارگذاری خطوط پیکسل ها روی صفحه است!

  • i مختصر کلمهء Interlaced به معنی در هم آمیخته می باشد. در این حالت ابتدا نیمی از خطوط پیکسل ها، یعنی خطوط 1 ، 3 ، 5 و ... نمایان می شوند و در ادامه خطوط 2 ، 4 ، 6 و ...
  • p کوتاه شده ی کلمه Progressive به معنی پیشرفت می باشد. در این حالت تمامی خطوط پیکسل ها همزمان باهم نمایان می شوند. این حالت به ویژه در صحنه هایی با حرکات سریع، تصویر با کیفیت تری ارائه می دهد.

 

SDTV ی 480p یا 480i چیست؟

SD در واقع کوتاه شده ی عبارت Standard Definition به معنی وضوح استاندارد می باشد. پس منظور از SDTV، تلویزیونی با وضوح استاندارد است. یک تلویزیون 480p یا 480i، دارای 640 ستون و 480 ردیف (سطر) پیکسل می باشد. همانطور که گفته شد انتخاب نام این وضوح تصویر به خاطر تعداد سطر های پیکسل ها می باشد.

با ضرب این دو عدد گفته شده در ستون و ردیف ها مشخص می شود این وضوح تصویر دارای 307.200 عدد پیکسل می باشد. این وضوح تصویر، به عنوان “ SD ” یا "وضوح استاندارد" شناخته می شود.

وضوح تصویر
 

 

HDTV ی 720p و 1080p چیست؟

HD در واقع کوتاه شده ی عبارت High Definition به معنی وضوح بالا می باشد. پس منظور از HDTV، تلویزیونی با وضوح بالا است. 

  •  یک تلویزیون 720p دارای 1280 ستون و 720 ردیف (سطر) پیکسل می باشد و در مجموع دارای 921.600 عدد پیکسل می باشد. این کمترین وضوح تصویری است که می توان آن را "HD" یا "وضوح بالا" نامید و به همین دلیل بیشتر با نام "HD Ready" شناخته می شود.
  • یک تلویزیون 1080p یا 1080i دارای 1920 ستون و 1080 ردیف (سطر) پیکسل می باشد و در مجموع دارای 2.073.600 عدد پیکسل می باشد. این بیشترین وضوح تصویری است که می توان آن را "HD " یا "وضوح بالا" نامید و به همین دلیل بیشتر با نام "Full HD" شناخته می شود.

وضوح تصویر