آخرین مطالب بازی

نسل نهم ایکس باکس، سری ایکس و اس

موزه بازی

پیش نمایش

ترین ها

نقد و برسی

اژدها به نوبت

اژدها به نوبت

 

 

 

اژدها به نوب

سرعت اجرا و لود بازی‌ها روی PS5 تخیلی است!