ویویدکس/اخبار و مقالات/فرق محافظ صفحه تلویزیون مرغوب و نا مرغوب

فرق محافظ صفحه تلویزیون مرغوب و نا مرغوب

مشخصات محافظ صفحه مرغوب
۱. دارای نشان و علامت شرکت تایوانی تولید کننده ورق بر روی محافظ صفحه تلویزیون.

سش
۲. لبه خم شده بالای محافظ صفحه تلویزیون حتما میبایست یکدست و در یک امتداد باشد و تکه تکه خم نشده باشد.

3 بعدی واتر مارک شده
۳. حتما روکش کاغذی بانام شرکت سازنده داشته باشد.

ویویدکس

مشخصات محافظ صفحه تلویزیون نامرغوب
۱. عدم داشتن هر گونه نام و نشان شرکت تایوانی سازنده ورق، بر روی روکش کاغذی محافظ صفحه.

بدون نام
۲. خم بالای محصول تکه تکه و در یک راستا نیست.

خم یک تیکه
۳. روکش نایلونی محافظ صفحه نشان از استفاده از ورق بی کیفیت و پلاستیک دارد که به مرور تغییر رنگ می دهد.